Make your own free website on Tripod.com

HEEMLAND


'Forum voor nederlandse politiek'
Naar de hoofdbladzijde van Heemland


Dit is een belangwekkend artikel uit Heemland nummer 15, uitgegeven in januari 2000. De internet-versie van het volledige nummer 15 is te zien als U
hier klikt.


Akelige Dure Nieuwbouw in het gehele land

Linda GouderakLinda Gouderak